Výhody při koupi firmy přes SPV

14. 8. 2023

SPV čeština

Jak využít Special Purpose Vehicle (SPV) při nákupu firmy a eliminovat rizika? Přečtěte si více, získejte daňové výhody a využijte této efektivní metody.

Co je to SPV?

SPV (Special Purpose Vehicle) se do češtiny překládá jako společnost zvláštního určení. Jde o právnickou osobu, která je založená pouze za účelem, eliminovat rizika při prodeji formy.
Založení SPV se doporučuje v případě, že se chystáte realizovat projekt s vysokou mírou rizika a vysokými náklady.
Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezeným, ale může mít podobu i svěřenských fondů (u offshore firem) a poměrně běžná je i komanditní společnost.

Jaké jsou výhody při koupi firmy přes SPV

Pojďme se společně podívat, na hlavní důvody, proč se při prodeji firmy uchýlit k založení SPV:

1. Oddělení rizika:

SPV je zcela oddělena od mateřské společnosti, a to jak z hlediska finančního, majetkového, tak i právního. Jde zcela o nezávislý subjekt se samostatnými majetkovými a finančními zdroji. Díky tomu je mateřská společnost a její aktiva chráněné před bankrotem..

Tím, že je riziko odděleno, může SPV přijímat rizikovější podnikání nebo se zapojovat do projektů s vyššími potenciálními zisky, které by pro mateřskou společnost představovaly větší riziko. Například pomocí SPV můžete provádět investice do nových trhů, inovativních projektů nebo akvizic s vyšším rizikem.

Příklad: Mateřská společnost XYZ se rozhodne provést akvizici v odvětví, ve kterém dosud nemá žádné zkušenosti. Místo toho, aby přímo akvizici provedla, vytváří SPV, která se specializuje na toto odvětví. SPV přebírá rizika a provádí akvizici. Pokud se akvizice osvědčí, mateřská společnost může následně ovládnout SPV. Pokud však akvizice selže, ztráty a rizika zůstávají omezena na SPV, což minimalizuje dopad na mateřskou společnost.

2. Daňové úlevy a transfer aktiv:

Daňové úlevy jsou další výhodou spojenou s využitím Special Purpose Vehicle (SPV) při prodeji majetku. SPV můžete za určitých podmínek vytvořit jako samostatnou právnickou osobu, která poslouží k převodu majetku a následnému prodeji s výhodnějšími daňovými podmínkami.

Představme si situaci, kdy máte majetek, například nemovitost, kterou chcete prodat. Přímý prodej by však mohl zahrnovat různé náklady a komplikace, jako jsou daňové povinnosti, převod vlastnických práv a další administrativní postupy.

V tomto případě je na místě zvážit vytvoření SPV a převést tuto nemovitost do této samostatné právnické osoby. Když je majetek převeden na SPV, stává se vlastníkem SPV a nemovitost je jeho aktivem. Poté můžete prodat SPV jako celou právnickou osobu, nikoli samostatnou nemovitost. Při prodeji SPV se uplatňují jiná daňová pravidla a postupy než při prodeji samostatné nemovitosti.

Využití SPV při koupi firmy poskytuje podnikatelům flexibilitu, daňové výhody a možnost minimalizovat rizika spojená s transakcí. Je však důležité konzultovat s právními a daňovými odborníky, aby byla zajištěna správná struktura a dodržování platných předpisů.

Na problematiku zdanění v roce 2024 je pro vás k dispozici aktuální článek, který se věnuje nejen novým sazbám daní, ale i dalším klíčovým změnám.

Na co dát při využívání SPV pozor?

To, že nově založená právnická osoba nenese riziko a lze ji velmi těžko spojit s mateřskou firmou, svádí mnohdy k zneužití možnosti skrýt dluhy či využít SPV k daňovým podvodům a manipulací s účetnictví. Pokud chcete mít čisté svědomí, do podobných aktivit se raději nepouštějte. Více tipů na problémy, na které můžete narazit při koupi firmy, získáte zde.

Jak založit SPV a hladce provést firmu procesem prodeje s vámi rád proberu na schůzce. Stačí mě kontaktovat na telefonní číslo 602 974 689 nebo napsat e-mail na jiri@galikin.cz a domluvit si termín.