Kostlivci ve skříni – na jaké problémy můžete narazit při koupi firmy a jak jim předejít

7. 8. 2023

Koupě firmy je od začátku náročný proces, protože často neznáte kompletní situaci, se kterou se budete muset vypořádat. Jak problémy včas odhalit a nenechat se oklamat vám poodhalím v následujícím článku.

Chci koupit firmu, ale….

Zvažujete nákup firmy? A chcete mít jistotu, že jí nakoupíte i bez balíku problémů, které by její růst v budoucnosti mohly zbrzdit nebo ohrozit? Za řadu let praxe jako poradce při prodeji vím, že problémy jsou všude. Většinu z nich lze identifikovat poměrně snadno. U některých je to oříšek, ale i ty lze odhalit, když víte, na co se zaměřit.

Toto jsou nejčastější typy problémů při prodeji firem, se kterými se setkávám:

Finanční problémy

Není nic ošemetnějšího a rizikovějšího při nákupu firmy, než jsou nejasnosti ohledně financí. Může jít například o pohledávky bez zajištění, nevhodné úvěry, špatně oceněný majetek a mnoho dalších záležitostí. Nepořádku ve financích by měla předejít pečlivě vedená evidence a důkladná finanční analýza. Pomocí které lze snadno analyzovat příjmy, výdaje, aktiva a závazky společnosti.

Jako potenciální zájemce o firmu byste se v první řadě měli zajímat o to, zda má firma úvěry a za jakých podmínek je splácí a také jestli má závazky nebo pohledávky po splacení. Před uskutečněním prodeje by vám majitel měl předložit také expertní ocenění majetku.

Právní problémy

Před nákupem firmy je nutné provést důkladnou právní kontrolu, která zahrnuje ověření všech smluv, právnických dokumentů, patentů, ochranných známek a dalších právních aspektů.

Zajímat by vás mělo, zda firma není zapletena do soudních sporů nebo nemá nevyřešené právní problémy. Spolupráce s odborným právním poradcem je v této fázi klíčová.

Management a personál

Jak spolu vycházejí zaměstnanci na jednotlivých pracovištích? Jsou vztahy ve firmě pohodové nebo je to „na nože”? Můžete se spolehnout na management, který získáte společně s firmou?

Oblast zaměstnaneckých vztahů bývá často podceňovaná, ale je také velmi často zdrojem problémů. Dejte si na to pozor a na kontrolu personálního obsazení firmy se zvlášť zaměřte. Nevyřešené spory, nízká pracovní morálka nebo neefektivní pracovní uspořádání mohou proces prodeje firmy nepříjemně zkomplikovat. Dozvěďte se více informací o tom, jak zvětšit motivaci kličových pracovniků a přenechat minoritní podíl hlavnímu manažerovi.

Dodavatelé a odbyt

Dodavatelé a odbyt představují rizika, zejména pokud je firma závislá na jediném dodavateli nebo odběrateli. V tomto případě může plynulost výroby a odbytu narušit jak problém na straně dodavatele či odběratele, ale i samotný prodej firmy. Může také dojít ke změně podmínek, které vy jako nový majitel firmy nebudete moct akceptovat. Takový zádrhel může přímo ohrozit existenci firmy, a to nelze akceptovat.

Doporučuji provést průzkum možností získání dalších dodavatelů a odběratelů v okolí. Pro jistotu také je dobré s pomocí právníka ověřit existující dodavatelské a odběratelské smlouvy.

Technologické nedostatky

V dnešní digitální době je technologie nezbytnou součástí podnikání. Při nákupu firmy byste tedy měli zhodnotit stav a efektivitu existující technologické infrastruktury společnosti, o kterou máte zájem.

Patří technologické vybavení ve firmě na prodej k nejmodernějšími na trhu nebo je zastaralé a je potřeba do něj pořádně zainvestovat? Jak starý je hardware a jak je na tom software? Pokud jsou při výrobě používané stroje, jak nákladná je jejich údržba? Vyplatí se je vyměnit za modernější?

Dobrý stav technologického vybavení, se projeví nejen na efektivitě práce, ale může se odrazit i v ceně, kterou současný majitel při transakci nabídne. Raději se o kvalitě vybavení přesvědčte, ať nejste po proběhnutí transakce nepříjemně překvapeni.

Obchodní rizika a konkurence

Při nákupu firmy je klíčové provést důkladnou analýzu prostředí. To zahrnuje zhodnocení výhod a nevýhod ve srovnání s konkurencí a identifikaci příležitostí na trhu.

Pokud provedete důkladný vlastní průzkum trhu, snáze pak dokážete analyzovat hrozby a příležitosti. Dále zkuste získat co nejvíce relevantních informací o legislativních rizicích spojených s daným odvětvím, sledujte vývoj tržních podmínek a zhodnoťte vyhlídky do budoucnosti.

Snadno tak získáte kompletní obraz o obchodním prostředí a můžete lépe posoudit potenciál a rizika spojená s prodejem firmy.

Zkrátka, abych to shrnul – přehled o tom, co se ve firmě děje a zda vše funguje tak, jak má, je nezbytný, pokud chcete, aby firma prosperovala, ale naprosto zásadní je v okamžiku, kdy se rozhodnete firmu koupit.

Společnost, kde jsou zavedené efektivní procesy, dobrá atmosféra a žádné zásadní problémy, které by bránily ve fungování, má šanci na hladký prodej. U firem, kde nějaké problémy číhají, můžete tlačit cenu dolů, ale musíte být připraveni na to, že problémy bude potřeba co nejdříve odstranit.

Jestliže máte zájem o nákup firmy a chcete se “kostlivců ve skříni zbavit” vyvarovat a nakoupit bez komplikací a s minimálním rizikem nezdaru, neváhejte se na mě obrátit. Jsem k dispozici jak na e-mailové adrese jiri@galikin.cz, tak i na telefonním čísle 602 974 689 a rád se s vámi potkám na osobní schůzce.


Ocenit firmu před prodejem můžete pomoci naši online kalkulačky. Rychlé a bez poplatků dostanete výslednou hodnotu firmy plus mezioborové porovnaní základních finančních ukazatelů.