Prodej firem 2021: V červnu a červenci se prodaly firmy Montix, Cotring, Střída Sport a další.

3. 8. 2021

V červnu a červenci proběhlo několik zajímavých akvizic v různých oborech od výrobce dveří, plastikářskou firmu až po strojírenskou výrobu. Jednalo se o strategické nákupy firem a na ty nejzajímavější se podívám více do detailu.

Ing. Rudolf Bochenek získal lisovnu plastů MONTIX a.s. s tržbami  přes 800 mil. Kč

Podnikatel Rudolf Bochenek vidí budoucnost v plastech a v nedávné době uskutečnil dvě akvizice. K firmě PF plasty CZ nyní přidává MONTIX a.s. z Mohelnice. Obě firmy jsou zaměřeny na výrobu plastů pro automobilový průmysl. Jeho skupina tak zabrala zhruba 30 % trhu s výrobou plastů. Firmu Montix koupil od pana Oldřicha Svobody v červnu. Mezi další zajímavé firmy pana Bochenka patří IPG Plasty, Lanex a.s. – vyrábějící lana, strojírenská výroba Lucco a.s. a mnoho dalších společností. Jeho skupina firem dosahuje společně tržeb několika miliard korun.

Tomáš Budník koupil další strojírenskou společnost, Cotring s.r.o.

Pan Tomáš Budník a jeho skupina Thein je v poslední době jedním z nejaktivnějších investorů. V minulém roce koupili strojírenskou společnost Ponec, na jaře tohoto roku společnost Železniční Dodavatelská a nyní společnost Cotring s.r.o.. Tato společnost z Prahy se zabývá výrobou svařenců pro kolejová vozidla. Je to tedy již třetí firma v řadě, která se zabývá výrobou a obchodem s komponenty pro kolejová vozidla. Lze tedy tušit, zaměření dalších akvizic bude směřovat stejným směrem.

Jiří Besser ml. koupil prodejce hokejového vybavení Střída Sport s.r.o.

Jiří Besser ml., syn bývalého ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera, v červnu koupil obchodní síť zaměřenou na vybavení pro hokej – Střída Sport s.r.o. Tuto firmu založil v roce 1996 Florian Střída, následně ji vedl a rozvíjel pan Martin Střída. Firmě se podařilo dosáhnout tržeb 290 mil. Kč v roce 2019 se ziskem 27 mil. Kč.

Skupina českých investorů koupila velkého výrobce dveří Masonite CZ s.r.o. s tržbami 500 mil. Kč.

Masonite CZ s.r.o. vyrábí v Hruškových Dvorech u Jihlavy dveře a zárubně. Společnost byla několik let po sobě ve ztrátě, a to byl možná důvod, proč se jej majitelé z Lucemburska rozhodli prodat. Novými majiteli společnosti jsou Ing. Lubomír Břoušek, Ing. Lumír Füllsack, který vlastní společnost Ecoplanet s.r.o. – výrobce svítidel Ecolite, dále Ing. David Krubner a jako poslední a zároveň společník s nejvyšším podílem je Ing. Pavel Šatný.

Protože jsem rodák z Jihlavy, neunikla mi zajímavost, že v Jihlavě je velká koncentrace výrobců dveří a zárubní – Sapeli, Sepos a i zmíněná Masonite CZ.

Ing. Martin Mojžíš koupil do holdingu společnost 1. SPZ s.r.o. z Pardubic

Pan Martin Mojžíš je majitelem společnosti Gasco s.r.o. s tržbami 250 mil. Kč. Tato společnost se zabývá pozemní výstavbou a výstavbou plynovodů. V červnu pan Mojžíš získal podíl ve společnosti 1. SZP s.r.o. Tato firma se zabývá montáží a revizí potrubních systémů a dosáhla tržeb 100 mil. Kč v roce 2019. Jedná se tedy o strategický nákup firmy, která vhodně doplní stávající služby. Nešlo si nevšimnout, že pan Mojžíš je zároveň předsedou dozorčí rady Dopravního podniku města Pardubice. Má tak přehled o nových projektech, ke kterým se jeho společnosti mohou přihlásit jako dodavatel.

Michael Wojtysiak koupil výrobce nerezových kolen INOXTEC s.r.o.

Pan Michael Wojtysiak je společníkem firmy Nerezové materiály s.r.o. s tržbami 1,8 mld. Kč., kde vlastní 10% podíl. V červnu tento pán získal 100% podíl ve společnosti Inoxtec s.r.o., která vyrábí a prodává kolena z nerezu a dosahuje tržeb 120 mil. Kč. Pro pana Wojtysiaka je rozhodně zajímavá akvizice z jeho branže a díky zapojení ve firmě Nerezové materiály s.r.o. může značně rozšířit portfolio zákazníků pro jeho novou firmu.

Rád zodpovím případné dotazy na e-mailu jiri@galikin.cz