Ocenění firmy při prodeji společnosti

16. 7. 2021

Jaké kroky provést a na co si dát pozor při prodeji firmy, jste-li jejím majitelem? Pokud jen přemýšlíte o prodeji společnosti, bude nejspíš Vaší první otázkou, kolik za firmu dostanete a jaká je vlastně její cena.

Na internetu najdete chytré články o metodách oceňování podniku od poradců, kteří vám firmu ochotně ocení. Ušetřím vám ale čas a peníze. Poradci budou mít, bohužel pro ně, o klienta méně.

Jak je možné, že se bez nich v tuto chvíli obejdete? Protože reálná cena vaší firmy je taková, kolik bude nejvyšší nabídka od zájemce. Jednal jsem s desítkami investorů a jejich matematika je vždy podobná. V zájmu investora přirozeně je, aby se investice v horizontu několika let vrátila a poté přinášela zisk.

Cenu firmy si můžete odvodit z tohoto pomocného vzorce, jehož jednotlivé části vysvětlím níže.

Ocenění firmy = Multiple x EBITDA + cash – závazky – provozní kapitál

EBITDA = hospodářský výsledek před zdaněním + úpravy hodnot dlouhodobého majetku (odpisy)

Multiple = koeficient ocenění investice.

Nabídky investorů se zpravidla pohybují v hodnotách 3 až 7.
Pokud je EBITDA nad 50 mil. Kč, lze očekávat nabídky s multiplem 5 až 10.

Rozhoduje samozřejmě obor podnikání, potenciál firmy a riziko investice.

Cash = peněžní prostředky na účtech. Dobrý investor bude ochoten vám nabídnout vyplacení volných peněžních prostředků v poměru 1:1. Pro banku, která financuje akvizici, je to tzn. „bridge to cash“ a neměla by s tím mít problém, vyhnete se tak dani ze zisku 15%.

Závazky = závazky vůči úvěrovým institucím nebo závazky vůči společníkům. Kupující přebírá firmu i s vašimi závazky, tudíž musí nabízenou cenu o tyto hodnoty ponížit.

Provozní kapitál = finanční prostředky, které jsou nezbytně nutné pro nejbližší provozní období firmy.

Majetek, který nesouvisí s podnikáním

Často bývají v majetku položky mající velkou hodnotu, ale nesouvisející s provozem firmy. Typicky to mohou být budovy a pozemky. Účetní hodnotu nemovitostí nelze srovnávat s reálnou prodejní cenou na trhu s nemovitostmi. Proto je potřeba, aby zájemce ocenil i tyto položky. Majitel si je případně před prodejem firmy může vyvést z majetku firmy do osobního vlastnictví.

Zkusme si předvést modelový případ výpočtu prodejní ceny firmy:

Firma zaměřená na strojírenskou výrobu.
Tržby: 80 mil. Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním: 20 mil. Kč
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku: 10 mil. Kč
Peněžní prostředky na účtech: 40 mil. Kč
Závazky vůči úvěrovým institucím: 0 mil. Kč
Provozní kapitál je 5 mil. Kč, který je potřeba na měsíční provoz společnosti.
Firma vlastní sousední nezastavěné pozemky v průmyslové zóně.

EBITDA = HV + odpisy = 20 + 10 = 30 mil. Kč

Multiple x EBITDA + cash – závazky – provozní kapitál = 4 x 30 + 40 – 0 – 5 = 155 mil. Kč

Reálná prodejní cena této společnosti by se tedy pohybovala kolem hodnoty 155 mil. Kč s tím, že majitelé si vyvedli nepotřebné majetky do osobního vlastnictví před prodejem firmy.

Pozn.:
– Pro výpočet hodnoty EBITDA se standardně počítá průměr za poslední tři roky.

S tímto vzorcem si pro začátek vystačíte. Pokud potřebujete pomoci nebo si nejste v něčem jistí, neváhejte mi napsat.

Ocenění firmy

Spočítejte si tržní hodnotu své společnosti

Neztrácejte čas ani peníze za firmy zabývající se oceňováním podniků. Logika kupujících a investorů je totiž vždy podobná: Investoři nekupují minulost, ale budoucnost firmy. A kupující se bude snažit spočítat horizont návratnosti investice.

21. 2. 2022