Ocenění firmy při prodeji společnosti

16. 7. 2020

Jaké kroky provést a na co si dát pozor při prodeji firmy, jste-li jejím majitelem? Pokud jen přemýšlíte o prodeji společnosti, bude nejspíš Vaší první otázkou, kolik za firmu dostanete a jaká je vlastně její cena.

Na internetu najdete chytré články o metodách oceňování podniku od poradců, kteří vám firmu ochotně ocení. Ušetřím vám ale čas a peníze. Poradci budou mít, bohužel pro ně, o klienta méně.

Jak je možné, že se bez nich v tuto chvíli obejdete? Protože reálná cena vaší firmy je taková, kolik bude nejvyšší nabídka od zájemce. Jednal jsem s desítkami investorů a jejich matematika je vždy podobná. V zájmu investora přirozeně je, aby se investice v horizontu několika let vrátila a poté přinášela zisk.

Cenu firmy si můžete odvodit z tohoto pomocného vzorce, jehož jednotlivé části vysvětlím níže.

Ocenění firmy = Multiple x EBITDA + cash – závazky – provozní kapitál

EBITDA = hospodářský výsledek před zdaněním + úpravy hodnot dlouhodobého majetku (odpisy)

Multiple = koeficient ocenění investice.

Nabídky investorů se zpravidla pohybují v hodnotách 3 až 7.
Pokud je EBITDA nad 50 mil. Kč, lze očekávat nabídky s multiplem 5 až 10.

Rozhoduje samozřejmě obor podnikání, potenciál firmy a riziko investice.

Cash = peněžní prostředky na účtech. Dobrý investor bude ochoten vám nabídnout vyplacení volných peněžních prostředků v poměru 1:1. Pro banku, která financuje akvizici, je to tzn. „bridge to cash“ a neměla by s tím mít problém, vyhnete se tak dani ze zisku 15%.

Závazky = závazky vůči úvěrovým institucím nebo závazky vůči společníkům. Kupující přebírá firmu i s vašimi závazky, tudíž musí nabízenou cenu o tyto hodnoty ponížit.

Provozní kapitál = finanční prostředky, které jsou nezbytně nutné pro nejbližší provozní období firmy.

Majetek, který nesouvisí s podnikáním

Často bývají v majetku položky mající velkou hodnotu, ale nesouvisející s provozem firmy. Typicky to mohou být budovy a pozemky. Účetní hodnotu nemovitostí nelze srovnávat s reálnou prodejní cenou na trhu s nemovitostmi. Proto je potřeba, aby zájemce ocenil i tyto položky. Majitel si je případně před prodejem firmy může vyvést z majetku firmy do osobního vlastnictví.

Zkusme si předvést modelový případ výpočtu prodejní ceny firmy:

Firma zaměřená na strojírenskou výrobu.
Tržby: 80 mil. Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním: 20 mil. Kč
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku: 10 mil. Kč
Peněžní prostředky na účtech: 40 mil. Kč
Závazky vůči úvěrovým institucím: 0 mil. Kč
Provozní kapitál je 5 mil. Kč, který je potřeba na měsíční provoz společnosti.
Firma vlastní sousední nezastavěné pozemky v průmyslové zóně.

EBITDA = HV + odpisy = 20 + 10 = 30 mil. Kč

Multiple x EBITDA + cash – závazky – provozní kapitál = 4 x 30 + 40 – 0 – 5 = 155 mil. Kč

Reálná prodejní cena této společnosti by se tedy pohybovala kolem hodnoty 155 mil. Kč s tím, že majitelé si vyvedli nepotřebné majetky do osobního vlastnictví před prodejem firmy.

Pozn.:
– Pro výpočet hodnoty EBITDA se standardně počítá průměr za poslední tři roky.

S tímto vzorcem si pro začátek vystačíte. Pokud potřebujete pomoci nebo si nejste v něčem jistí, neváhejte mi napsat.

Jiří Galík

Jiří Gálik

nákup a prodej společností

jiri@galikin.cz | 602 974 689

Další zajímavé články

9. 2. 2017

Kdy je vhodný čas na prodej firmy

Mnoho českých podnikatelů nechápe, že firmu je vhodné prodat, když se jí daří dobře.

Přečíst celý článek

15. 5. 2021

6 nejlepších způsobů na zvýšení hodnoty společnosti před prodejem

V letošním roce se na mne obrátilo několik majitelů firem, kteří mají v plánu svojí firmu za nějaký čas prodat. Vždy jsem je osobně navštívil a plánovali jsme strategii, jak firmu vylepšit, než se bude nabízet investorům.

Přečíst celý článek

Všechny články