Udržitelná EBITDA kalkulačka a vzorec vypočtu

25. 6. 2024

Vypočet EBITDA kalkulačka GALIKIN

V článku se dozvíte, jak jednoduše spočítat EBITDA a udržitelnou EBITDA a proč jsou tyto ukazatele důležité při akvizicích a jednání s investory. Pro výpočet udržitelné EBITDA můžete využít naši kalkulačku, stačí mít připravené výkazy zisků a ztrát za poslední roky.

Jak spočítat EBITDA a proč je důležitá?

EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) je klíčový ukazatel, který vám pomůže lépe porozumět akviziční atraktivity vaší společnosti. Při jednání s investory udržitelná EBITDA je nejdůležitější ukazatel, od kterého se odvíjí kupní cena společnosti.

Jak spočítat EBITDA?

Výpočet EBITDA je relativně jednoduchý. Stačí vzít váš čistý zisk a přidat zpět úroky, daně a odpisy. Vzorec tedy vypadá takto:

EBITDA = Čistý zisk + Úroky + Daně + Odpisy a amortizace

Udržitelná EBITDA bere v úvahu průměr za posledních 3–5 let. Tento ukazatel poskytuje stabilnější základ pro posouzení finanční výkonnosti firmy a její hodnoty při akvizici. Pro přesný výpočet můžete použít naši EBITDA kalkulačku.

Zadejte ekonomické údaje v tis. Kč

Průměrná EBITDA

tis. Kč

Proč je EBITDA důležitá?

EBITDA poskytuje čistý pohled na provozní výkonnost firmy, protože eliminuje vlivy financování a účetních praktik. Tím je užitečná nejen pro vlastníky a manažery, ale i pro potenciální investory a kupce, kteří chtějí posoudit skutečnou výkonnost firmy.

  1. Porovnání s konkurencí: Umožňuje snadno srovnávat ziskovost s jinými firmami v odvětví.
  2. Finanční zdraví: Ukazuje, jak dobře firma generuje zisky z běžných činností.
  3. Přitažlivost pro investory: Investoři často preferují EBITDA, protože poskytuje jasný obraz o schopnosti firmy generovat peněžní tok.

Chcete-li se dozvědět více o hodnotě vaší společnosti, navštivte také naši kalkulačku hodnoty podniku. Pomůže vám získat přesnější představu o tom, jakou cenu může mít vaše firma na trhu.

Pro více informací o metodách ocenění firem, jako je diskontované cash-flow, si přečtěte náš článek Diskontované Cash-Flow: metoda ocenění při prodeji firmy. Tento článek se zaměřuje na význam cash-flow při ocenění firem, klíčové aspekty diskontování a čisté současné hodnoty.