Pohled na dynamiku odvětví v ČR v uplynulých letech

25. 3. 2024

V naší detailní analýze, jsme zkoumali výkonnost a ekonomickou stabilitu více než 10 tisíc soukromých podniků s ročními tržbami převyšující 60 milionů Kč. Zaměřili jsme se na sektory s adekvátním zastoupením, což znamená, že jsme analyzovali pouze ty odvětví, kde bylo zastoupeno více než 30 firem.

Rating českých soukromých podniků dle odvětví

Analýza odvětví využívá hodnotící systém od A+ do FX, přičemž A+ představuje nejlepší společnosti a FX ty nejhorší, často v likvidaci.

Hodnocení: 

  • A+ – společnost vykazuje rostoucí tržby, stabilně v zisku a není předlužená.
  • A – průměrná a kladná ekonomika, není předlužená.
  • B – celkem v pořádku, vyskytují se problémy jako nízký zisk nebo likvidita.
  • C – objevuji se značné problémy v dosahování zisku, klesají tržby, rostou závazky.
  • D – firma může být ve ztrátě, nebo dost předlužena (např. 90%), velké fluktuace.
  • E – značné finanční problémy, firma má záporný Cash Flow, hrozí likvidace.
  • FX – společnost platebně neschopná nebo trpí kritickými ztráty.

Diagram hodnocení, A+ 37% A 20 % B 21% C 9 % d 4 % e 6% FX 3%
* Náhled na celkové hodnocení českých soukromých podniků s tržbami nad 60 mln. kč, kromě finančních a bankovních institucí. 

Nejúspěšnější sektory na českém trhu

Velkoobchod s chemickými výrobky dominuje s 60 % podniků ohodnocených na úrovni A+. Zajímavým faktem je absence firem s hodnocením E nebo FX, což poukazuje na vysokou finanční odolnost odvětví. Toto odvětví zahrnuje distribuci Průmyslové chemie, agrochemie pro různé průmyslové odvětví a suroviny pro výrobu. 

Příkladem úspěchu jsou firmy jako BAYER s.r.o. zaměřenou na chemikálie pro agro-průmysl a léky, s aktivami české divize dosahující 3 miliardy Kč a ročními tržbami kolem 6 miliard Kč, Brenntag CR s.r.o. – celosvětový dodavatel chemických materiálu a látek, s tržbami 2,7 miliardy Kč v „krizovém“ roce 2022 a čistým ziskem 140 milionů Kč, nebo česká firma SERVIND s.r.o., specializující se na lakování, prodej olejů a maziv, s ročními tržbami přes 1 miliardu Kč a ziskem po zdanění přesahujícím 100 milionů Kč.

Sektor povrchových úprav a obrábění kovů vyniká s 59 % podniků ohodnocených na A+. Významný představitel tohoto odvětví, KAMAX, se specializuje na výrobu vysokopevnostních šroubů pro auto průmysl a dosáhl zisku 415 milionů Kč před energetickou krizí, a v roce 2022 zaznamenal zisk cca 200 milionů Kč.

Ambulantní a zubní péče ukazuje finanční stabilitu s 57 % podniků na A+ úrovni. AGEL, síť nemocnic působící v ČR, dosáhla v roce 2022 tržeb 2,5 miliardy Kč se ziskem 150 milionů Kč, zatímco ISCARE a.s., soukromá klinika v Praze, vykázala tržby těsně nad 1 miliardu Kč s ziskem okolo 100 milionů Kč.

Výroba chladicích a klimatizačních systémů si udržuje silnou pozici s 54 % hodnocenými firmami na A+ úrovni. Příkladem je HAUSER s čistým ziskem nad 300 milionů Kč ročně a Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s tržbami kolem 10 miliard Kč.

Rizikové nebo ztrátové odvětví

Zajímavý pohled nabízí analýza odvětví, kde společnosti často nedosahují pozitivního hodnocení a stávají se rizikovými či dokonce neziskovými. 

Příkladem může být sektor výroby doplňků a příslušenství pro motorová vozidla. V tomto segmentu pouhých 5 % společností dosahuje hodnocení A+, zatímco většina se umisťuje v průměru s hodnocením B nebo C. V roce 2022 několik významných hráčů čelilo značným ztrátám, například JTEKT Czech Republic s.r.o., specializující se na výrobu mechanických dílů pro převodovky a komponenty řízení, zaznamenala tržby 10 mld. Kč, ale ztrátu 400 mil. Kč. Dalším příkladem je Hanon Systems Thermal Technology s.r.o., který ačkoliv usiluje o pozici lídra v oblasti tepelného a energetického managementu, vykázal ztrátu 200 mil. Kč, což lze částečně připsat problémům s mezinárodním dodavatelským řetězcem a vysoké konkurenci v tomto sektoru.

Výroby a distribuce tepla také ukazuje smíšené výsledky. Přibližně 13 % společností dosahuje hodnocení A+, avšak čtvrtina společností je ohodnocena známkou E. Tento jev lze připsat energetické krizi a strukturálním změnám na trhu. Například gigant Veolia Energie ČR, a.s., přestože vykazuje kladný zisk z tržeb 6 mld. Kč, bojuje s nadprůměrnými závazky přesahující 14 mld. Kč. Podobně se Pražská teplárenská a.s., dceřiná společnost holdingu Veolia, může pochlubit provozním výsledkem hospodaření okolo 800 mil. Kč v roce 2022, ale její zadluženost přesahuje 75 %.

Sektor stravovacích služeb se ukázal jako jeden z nejrizikovějších vzhledem k likvidaci, což bylo do značné míry očekávané. I přes vyloučení menších společností z analýzy, velké restaurační podniky čelí značnému riziku krachu, zvláště v době rostoucích nákladů a nestabilního tržního prostředí.

Ve světě financí a investic je důležité mít k dispozici partnera, který rozumí trhu a je schopen nabídnout nejen ucelený pohled na příležitosti a výzvy, ale také praktické rady, jak těchto příležitostí využít. S odbornými znalostmi a osobním přístupem jsme zde, abychom našim klientům mohli poskytnout nejen aktuální data, ale především hluboké porozumění pro jejich investiční rozhodování. Ať už máte zájem o osvědčené sektory nebo hledáte neokoukané příležitosti, společně můžeme objevovat nové horizonty.

Akviziční průzkum na míru

Pokud hledáte spolehlivého a zkušeného partnera, který vás povede světem akvizic a fúzí, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni sdílet naše znalosti a zkušenosti, abychom vám pomohli dosáhnout vašich akvizičních cílů s jistotou. Kontaktujte nás a zjistěte, jak můžeme vašemu podnikání přinést skutečnou hodnotu. Naším cílem je stát se vaším důvěryhodným partnerem na cestě k úspěchu. Tak co říkáte, začneme společně psát další úspěšnou kapitolu vašeho podnikání?