Jak uvažuje investor než koupí firmu

10. 2. 2017

Kdo si myslí, že cenu společnosti je možné stanovit pouze na základě hospodářských ukazatelů a ekonomických výsledků, je na omylu.

Jak uvažuje investor?

Pro každého investora je důležitý především výnos jeho investice. Výsledky, které firma bude produkovat v budoucnu, jsou klíčové. Výsledky za minulá období slouží spíše jako vodítko, na jejichž základě je možné odhalit kritická místa a stanovit vhodný plán pro jejich odstranění.

Jaký je cíl investora?

Důležitým faktorem pro stanovení ceny firmy je jasný záměr investora. Co chce investor s koupenou společností podniknout? Jaké změny musí a jaké změny chce realizovat? Kolik peněz musí do restrukturalizace investovat a jak dlouho bude jejich provedení trvat?

Synergický efekt a teritoriální expanze

Dalším důležitým faktorem pro budoucího majitele je, zda může nějak využit synergického efektu s jeho ostatními společnostmi. Například, využití již existujících distribučních kanálů nebo vhodné doplnění prodejního sortimentu. Důvodem akvizice bývá často také teritoriální expanze, tedy proniknutí na nové trhy, které by jinak bylo příliš zdlouhavé nebo finančně a časově náročné.

Vlastníci a management

Vlastníci menších rodinných firem si často neuvědomují, že hlavním aktivem, který ve firmě je, jsou oni sami. Bez jejich osobního nasazení firma není schopna dlouhodobě dále fungovat. Profesionální a kompetentní management je tedy důležitou součástí ovlivňující výslednou kupní cenu.

Přechod vlastnických vztahů

Obě strany akvizičního procesu by si měly dát dobrý pozor na jasnou definici přechodu vlastnických vztahů a zejména převodu kompetencí mezi prodávajícím a kupujícím. V mnoha případech je prodej a přechod rozdělen do několika postupných fází. Nezřídka pak poslední část kupní ceny závisí na výsledcích firmy po skončení přechodného, např. dvouletého období.

Závěr

Investování do firmy je komplexní proces, který vyžaduje důkladnou analýzu a strategické plánování. Od výběru vhodné firmy, přes stanovení ceny až po implementaci změn, každý krok má svůj význam a dopad na konečný výsledek. Proto je důležité, aby obě strany byly dobře připraveny a informovány, aby dosáhly optimálního výsledku.

Nenechte si ujít příležitost!

Investování do firmy je komplexní a náročný proces, který vyžaduje důkladnou analýzu a strategické plánování. Pokud hledáte odborného průvodce, který vás provede celým procesem od A do Z, jste na správném místě.

Stačí mi zavolat na telefonní číslo 602 974 689 nebo napsat e-mail na jiri@galikin.cz a domluvit si termín. Společně probereme vaše potřeby, možnosti a stanovíme optimální strategii pro vaši investici. Nebo sledujte nás na Linkedin.