Jak dlouho trvá Due Diligence?

10. 6. 2021

1 až 3 měsíce, záleží jak rychle budete dodávat potřebné podklady kupujícímu.

1 až 3 měsíce, záleží jak rychle budete dodávat potřebné podklady kupujícímu.