Informační memorandum pro zájemce o koupi firmy

12. 8. 2020

Než začnete oslovovat potenciální zájemce s nabídkou koupě vaší firmy, je vhodné mít připravený základní balíček informací o ekonomické situaci, struktuře firmy, potenciálu rozvoje a zaměstnancích – informační memorandum.

Jednání se tak urychlí a odpadne zdlouhavá výměna základních informací, které zájemce potřebuje pro snadnější a rychlejší vyhodnocení akviziční příležitosti a podání indikativní nabídky.Co informační memorandum obsahuje a jak dále postupovat?

Anonymní profil – Teaser

V prvním kole vyhledávání zájemců o koupi firmy je dobrou praxí vytvořit anonymní leták, tzv. teaser.   Ten obsahuje základní parametry společnosti, které investorovi pomohou se rozhodnout, zda je pro něj tato příležitost zajímavá. Zároveň by ale prospekt neměl obsahovat informace, které by vedly k identifikaci společnosti. Ukázkový teaser si můžete prohlédnout níže.

Dokument ke stažení: Teaser

Dohoda o ochraně důvěrných informací – NDA

Zájemce projevil zájem o anonymní společnost nabízenou v teaseru. Nyní je záhodno odhalit identitu společnosti. Předtím, než potenciálnímu investorovi poskytnete důvěrné informace o své firmy, je třeba s ním uzavřít dohodu o ochraně důvěrných informací. Vzorové NDA (tedy smlouvu o mlčenlivosti) najdete ke stažení pod tímto textem.

Dokument ke stažení: Dohoda o ochraně informací (NDA) na prodej firmy – Galik In s.r.o.

Identifikovaný profil

Po podpisu NDA se zájemcem mu můžete poskytnout základní informace o svéfirmě jako jsou:

  • rozvaha, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za poslední tři roky
  • zákazníci a jejich podíl na vašem obratu
  • portfolio služeb a výroby s podíly na tržbách
  • zaměstnanci a struktura vedení ve firmě
  • dotační programy a jejich čerpání
  • soupis nemovitého majetku
  • soupis závazků k úvěrovým institucím a k jakému účelu slouží

Nic z toho ale není pravidlem. Pokud se vám nechce v prvních kolech jednání poskytovat informace, které by Vás nebo firmu mohly jakkoliv ohrozit, tak nemusíte. Vyžádejte si nejprve indikativní nabídku. Tak zjistíte, zda má zájemce skutečně seriózní zájem a bude-li jeho nabídka odpovídat vašim představám.

Další zajímavé články

Příprava na prodej firmy

Úloha externího poradce v akvizičním procesu

9. 2. 2017

Příprava na prodej firmy

Kdy je vhodný čas na prodej firmy

9. 2. 2017

Příprava na prodej firmy

Informační memorandum pro zájemce o koupi firmy

12. 8. 2020

Všechny články