We are your future
advisors na

Since 2017, I have helped several owners in Czech Republic to profitably sell a company transaction values was over 4 million euros. I will guide you through the entire acquisition process from the real pricing of the company, I will address the right investors, negotiate the best possible terms of the transaction and, of course, the highest possible price.

I offer professional services

Business valuation

There are many methods of valuing a company, but only the price that buyers are willing to offer is realistic.

I know who to sell the company to

Na trhu jsou bankovní a strategičtí investoři, kteří jsou hladoví po firmách ke koupi. Vyberu pro Vás ty správné, abyste prodali opravdu výhodně a o vaši firmu bylo dobře postaráno.

I will guide you through the acquisition process

I have a proven procedure for managing the company’s sales process. I will guide you through process so that it does not cost you much time, but you have control over everything.

I manage due diligence

A suitable candidate will want to thoroughly check your company. I will prepare you for everything in advance and I will also manage communication with the investor’s representatives.

I will provide you with legal services

I am not a lawyer, however, I work with top lawyers who have extensive experience in selling companies. They will hardly defend your interests in the final negotiations.

Dokončení transakce

S právní stranou zájemce se připravuje transakční dokumentace. Jakým způsobem bude vyplacena kupní cena v den transakce? Poradím, jak domluvit podstatné podmínky ve smlouvě.

How much my service cost

I will receive a reward from you when the sale of the company is completed. So you don’t pay anything in advance. I usually work for 3% of the sales price of the company.

Fast contact

I will be happy to answer your questions by e-mail or by phone

Jiří Galík

Často kladené otázky

 • Jak ocenit firmu?

  Ocenění firmy = Multiple x EBITDA + cash – závazky – provozní kapitál. Metod na výpočet hodnoty firmy je mnoho, ale jen cena, kterou je ochoten nabídnout kupující je reálná. Přečtěte si článek, kde popisuji metodu, kterou používají investoři.

 • Jak dlouho trvá prodej firmy?

  Počítejte minimálně 6 měsíců. Je to dlouhý proces, který začíná hledáním vhodných zájemců, vyjednávání s nimi a s tím nejvhodnějším se provede Due Diligence a transakce se dotáhne do zdárného konce.

 • Jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem?

  Zvýšit zisky, snížit zadlužení a nepouštět se do velkých investic. Pokud na prodej firmy nespěcháte, je lepší se na to dobře připravit. Připravil jsem pro Vás několik tipů, jak zvýšit hodnotu firmy před prodejem.

 • Výše provize za prodej firmy?

  3 až 4 % z ceny firmy. Já jako poradce si zpravidla nárokuji 3 %. Je ale nezbytné počítat s náklady na právníka, kterému zaplatíte řádově desetitisíce, za vyhotovení a kontrolu smluv. Nicméně mojí činností zvýším prodejní cenu a na mojí provizi si tak vydělám a vy tak dostanete vyšší částku od kupujícího.

 • Co je to EBITDA?

  EBITDA je Hospodářský výsledek před zdaněním + Odpisy dlouhodobého majetku. Je to ukazatel pro kupujícího, který mu ukáže kolik je daná firma schopna mu vydělat. Na základě EBITDA investoři ocení vaší firmu. Spočítejte udržitelnou EBITDA vaší firmy

 • Co je to multiplikátor EBITDA?

  Multiplikátor EBITDA má zpravidla hodnotu 4 až 6. Tímto číslem investor vynásobí EBITDA a získá tak hodnotu společnosti. (V případě lukrativních oborů jako je IT, laboratorní medicína a průmyslová automatizace může být multiplikátor vyšší, řekněme 6 až 8.) Spočítat hodnotu své společností můžete pomoci naší kalkulačky.

 • Co je to Due Diligence?

  Je to kompletní prověření kupované firmy. Investor si potřebuje důkladně prověřit firmu než jí koupí. Zaměří se na účetnictví, daně, právní vztahy, personalistiku a vaše zákazníky. Seznam okruhů si můžete nastudovat v článku.

 • Mohu si Due Diligence zpracovat sám?

  Ano, nicméně je potřeba se na to připravit být schopen zájemci rychle dodat požadované podklady. Setkal jsem se s několika obchody, které na Due Diligence vyhořely, protože si majitel v každodenní rutině nenašel prostor pro dodání podkladů zájemci včas.

   

 • Cena Due Diligence?

  0,5 až 2 mil. Kč, kdy tuto částku hradí kupující. K řádnému prověření kupované firmy investor potřebuje poměrně velký tým: účetní, auditory, právníky a obchodníky.

 • Jak dlouho trvá Due Diligence?

  1 až 3 měsíce, záleží jak rychle budete dodávat potřebné podklady kupujícímu.

 • Kdy je vhodný čas na prodej firmy?

  Když se firmě daří a roste. Naopak pokud máte rozpracované nové projekty nebo jste realizovali velké investice, je potřeba vydržet až tato činnost přinese pozitivní výsledky ve vaší ekonomice. Přečtěte si tipy, jak zvýšit hodnotu společnosti před prodejem.

 • Jak sdělit zaměstnancům, že se firma prodává?

  Držte informace v tajnosti, dokud není prodej úplně u konce. Zaměstnanci by mohli být nervózní z budoucího vývoje a firmu by to poškodilo. Je tedy lepší počkat, až se transakce uskuteční a zaměstnancům to oznámit po prodeji a zároveň představit nového majitele.