Průvodce investováním v České Republice: Analýza odvětví a trendů

12. 9. 2023

V dnešní dynamické ekonomické krajině České republiky je investování do správných sektorů klíčové pro finanční úspěch a dlouhodobou stabilitu. S návaly inovací a technologických průlomů, ale i s neustálými ekonomickými výzvami, je důležité rozpoznat, kde leží skutečné investiční šance.

Jaká jsou nejperspektivnější odvětví v ČR?

Tento článek vám poskytne detailní pohled na nejperspektivnější odvětví v ČR, podložený aktuálními statistikami a expertními analýzami. Současně vám nabídne náhled na sektory, které by mohly představovat vyšší riziko nebo nižší návratnost investic.

Metodologie

Představená data v této analýze byla získána ze dvou hlavních zdrojů: Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Tyto data představují souhrn a průměr klíčových ukazatelů za období let 2017–2021. Ze 68 kvalifikovaných odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE), bez zápočtu finančních a státních institucí, bylo vybráno top 6 odvětví podle několika vlastností. Hlavními ukazateli, které byly použity pro výběr těchto odvětví, jsou EBITDA (poměr zisku na tržbách před odpisy, úroky a zdanění), Rentabilita Aktiv (ROA) a nákladovost vlastního kapitálu (WACC).

6 nejperspektivnějších odvětví pro investice

Farmaceutický průmysl: Stabilní poptávka, vysoká ziskovost a přijatelná rentabilita. Složitý vstup na trh, ale spolehlivé firmy mají zajištěné dlouhodobé příjmy. Drahy výzkum a zařízení. Vhodné pro investory hledající stabilní odvětví s potenciálem dlouhodobého růstu.

Informační činnosti: Hodně středních a malých firem, dodávání unikátních služeb, vysoká konkurence, globální trend. Atraktivní pro investory zaměřené na technologický růst a inovace.

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků: Především beton a stavební materiály. Mnoho středních a lokálních firem, stabilní poptávka. Vhodné pro investory s zájmem o stavební a výrobní odvětví.

Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku: Jednoduchá a různorodá výroba se stabilním trhem a poptávkou. Atraktivní pro investory hledající stabilní odvětví s vysokou rentabilitou.

Výroba pryžových a plastových výrobků: Vysoká variabilita výrobků, závislost na technologickém vývoji. Možnost konkurovat jak mezi středními, tak i mezi velkými firmami. Ideální pro investory hledající odvětví s vysokou rentabilitou a flexibilitou.

Výroba chemických látek a přípravků: Hodně velkých hráčů a složitý proces vývoje, ale zajímavý B2B trh se stálou a zvyšující poptávkou. Pro investory s odbornými znalostmi v chemickém průmyslu a schopností navigovat složitý vývojový proces.

6 nejméně atraktivních odvětví pro investice

Reklama a Průzkum trhu: Vysoká konkurence a rychlá změna trendů v České republice způsobují nestabilitu příjmů. Nástup freelancerů a globálních hráčů zvyšuje konkurenci. Rizikové pro investory hledající stabilní růst.

Výroba strojů a zařízení: Technologická závislost a vysoké náklady na výzkum vedou k rizikům zastarávání technologie a silné zahraniční konkurence. Nevhodné pro investory bez technologických znalostí.

Výroba potravinářských výrobků: Kombinace vysoké regulace, závislosti na surovinách a proměnlivé poptávky může způsobit nestabilitu a snížit ziskovost. Nevhodné pro investory hledající vysokou ziskovost.

Specializované stavební činnosti: Cyklická povaha trhu, nízké marže a riziko neplacení ze strany zákazníků mohou ovlivnit ziskovost. Vysoká míra nejistoty.

Činnosti cestovních agentur a kanceláří: Odvětví je charakterizované extrémně vysokými náklady na získání zákazníků neboli marketing. Závislost na sezónních trendech a konkurence s online platformami také vede k nízké ziskovosti.

Poštovní a kurýrní činnosti: Nízké marže a vysoké provozní náklady, závislost na palivových cenách a cenová válka velkých hráčů snižují marže. Statistika také ovlivněna neefektivitou hospodaření České pošty, která ale zejména naplňuje sociální význam.

Přehled obecných trendů v České Republice

Rozvíjející odvětví:

  • Automobilový průmysl: Česká republika je jedním z největších výrobců automobilů v Evropě. Přestože sektor oslabil během koronaviru, rok 2023 ukazuje obnovu poptávky po výrobě.
  • Technologický sektor: Ve střední Evropě je pozorován růst v oblasti IT a vysokých technologií, zejména v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.
  • Medicína: Obrovské státní investici se zaměřují na biotechnologie a lékařský výzkum. High-tech lékařská zařízení přitahují zahraniční investice, a stárnutí populace zvyšuje poptávku po zdravotní péči.
  • Chemický průmysl: Růst v oblasti specializované chemie, jako je chemie vysoké čistoty, souvisí s globální poptávkou po těchto produktech.
  • Výroba plastů: V souvislosti s globálním trendem k udržitelnému rozvoji se v České republice aktivně rozvíjí oblast recyklace plastů.

Upadající odvětví:

  • Těžký průmysl: Některé oblasti těžkého průmyslu čelí snížení poptávky kvůli globalizaci a přesunu výroby do jiných zemí. V Evropě tento obor ovlivněn restriktivní politikou ohledně ekologie.
  • Textilní průmysl: Přesun výroby do zemí s nižšími mzdami a změna spotřebitelských preferencí vedou ke snížení tohoto odvětví.
  • Výroba papíru: Snížení spotřeby papíru kvůli digitalizaci a udržitelným praktikám ovlivňuje tento sektor.

Obecné trendy

Ekologické požadavky, globalizace a technologické změny: Přechod k zelené ekonomice, přísné ekologické normy, otevřené trhy, levná pracovní síla v jiných zemích a nové technologie způsobují to, že některá odvětví v České republice stávají méně konkurenceschopnými nebo zastaralými.

Růst zaměstnanosti v IT: Digitalizace zvyšuje poptávku po odbornících v IT, podporuje inovace a konkurenceschopnost. České firmy mají díky tomu přístup k globálním trhům. Rychlý růst odvětví vede k nedostatku kvalifikovaných pracovníků, což způsobuje zvýšení mezd zkušených odborníků.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a stárnutí obyvatelstva: V některých odvětvích, jako je zdravotnictví a vzdělávání, je pozorován deficit kvalifikovaných pracovníků.

Migrace pracovní síly: Zahraniční pracovníci, včetně uprchlíků, přicházejí do České republiky a stimulují ekonomický růst. Přinášejí nové dovednosti, ale zároveň zvyšují náklady na sociální služby a infrastrukturu.

Závěr

Investování je více než jen hra s čísly; je to cesta k budoucí prosperitě a inovaci. V České republice máme širokou škálu odvětví, která nabízejí různé možnosti pro různé typy investorů. Od farmaceutického průmyslu až po informační technologie, možnosti jsou nekonečné. Zvažte své investiční cíle, toleranci k riziku a časový horizont. Využijte této znalosti k tomu, abyste investovali chytře a efektivně. A nezapomeňte, že nejlepší čas investovat byl vždycky „včera“, druhý nejlepší čas je „nyní“.

Praktická doporučení

Poukázání na možná úskalí a rizika: Buďte si vědomi potenciálních rizik a připravte se na ně, pokud plánujete koupit si firmu v perspektivním odvětví přečtete náš článek “Kostlivci ve skříni – na jaké problémy můžete narazit při koupi firmy a jak jim předejít”.

Postup akvizice společnosti: Chcete koupit firmu v zajímavém oboru a nevíte, jak na to? Vše vám vysvětlíme v našem článku “Jak najít a koupit zavedenou firmu“.

Návrhy na další průzkum a sledování trhu: Sledujte tržní trendy a vývoj, abyste byli vždy o krok napřed poskytneme pro Vás analýzu trhu na míru. Stačí mi zavolat na telefonní číslo 602 974 689 nebo napsat e-mail na jiri@galikin.cz a domluvit si termín.