19 lekcí z M&A transakcí

5. 3. 2017

Fúze a akvizice jsou náročné procesy, vyžadují důkladnou přípravu a často zapojení externího poradce. Níže jsou uvedeny různá poučení z M & A transakcí týkajících se prodeje soukromých společností.

1. Čas

Čas je nepřítel všech obchodů M & A. Výsledná cena a podmínky se mohou zhoršovat, pokud se celý proces bude zbytečně protahovat a nebudou se dodržovat dohodnuté termíny.


2. Řízení projektu

Je zapotřebí určit, kdo bude celý projekt řídit a dovede obchod ke zdárnému uzavření.


3. Rozhodování

Při jednáních je důležité pružně řídit komunikaci, aby se zbytečně nezacházelo do nepodstatných detailů.


4. Aukce

Jedná-li se pouze s jedním investorem, prodávájící se může dostat do nevýhodné pozice při vyjednáváních.
Ideální cestou je mít 2 – 5 vážných zájemců a vybrat formou aukce nejvýhodnější cenu a podmínky prodeje.


5. Exkluzivita

Vyhněte se exklusivní smlouvě, dokud to bude možné. Připravíte se tím o různé zdroje potencionálních zájemců. Navíc, je-li váš zprostředkovatel prodeje schopný, přivede vám zajímavé investory i bez exkluzivní smlouvy.


6. Právníci

Právní služby vaší současné právní kanceláře pravděpodobně nebudou mít dostatečné zkušenosti a znalosti pro prodej společnosti. Doporučuji obrátit se na kompetentní právní kancelář, která se zabývá akvizicemi firem z právního hlediska.


7. Časový plán

Prodej nebo nákup společnosti neproběhne za týden. Obvyklá doba celé transakce se pohybuje od 3 do 12 měsíců. Připravte si pečlivý časový harmonogram celé akce.


8. Strategičtí partneři

Vaši současní strategičtí partneři mohou být nejlepšími investory pro vaší společnost. Oslovte nejprve je.


9. Výměna informací

Doporučuji připravit si cloudové úložiště, kde bude docházet k výměně informací mezi prodávajícím a kupujícím.
V ideálním případě zajistí externí poradce takovýto komunikační kanál, bude přidělovat práva a pohlídá, aby nedošlo k úniku informací.


10. Příprava informací

Je naprosto nezbytné začít v předstihu připravovat všechny podstatné a aktuální informace o společnosti předem. Často se jedná o časově náročné úkoly, které vytíží nejen majitele, ale i celý jeho tým. Správná příprava obsahuje: Kdo má co na starosti a stanovit si termíny na odevzdání informací.


11. Spolupráce

Klíčovým aspektem akvizice je vzájemná spolupráce ředitelů a majitelů společností. Ze zkušenosti vím, pokud si hned na začátku obě strany nesednou, hlavně po osobní stránce, je dokončení obchodu takřka nemožné.


12. Projekce

Kupující stráví hodně času na projekci, jak začlenit nový subjekt do jeho strategického rozvoje. Jeho manažerský tým by měl být dobře informovaný a pomoci najít nejvhodnější cestu nového rozvoje.


13. Vlastnictví Know-how

Due diligence, které se týká know how, může být neuvěřitelně náročné. Společnost musí mít připravený přehled všech svých patentů, ochranných známek, autorských práv, doménových jmen, atd..


14. Seznámení se zaměstnanci

Kupující se bude chtít seznámit se zaměstnanci, poznat jejich silné stránky a nastavit správnou motivační strategii aby došlo k co nejmenší fluktuaci.


15. Nekompletní informace

Prodávají téměř vždy bude mít problémy s kompletností informací pro kupujícího, který chce být obeznámen se vším. Tento fakt často prodlužuje celý obchod.


16. Zneužití informací

Je potřeba najít vyváženou cestu v poskytnutí informací. Často bývají kupující konkurenční společnosti, které by mohli využít informace ve svůj konkurenční prospěch. Vše je na pečlivém zvážení, jak moc jít do hloubky při prvních jednáních s investory.


17. Jasný záměr

Z perspektivy prodávajícího: Čím jasnější úmysl má prodávající, tím bude snažší najít toho pravého investora.


18. Období exkluzivity

Pokud jste prodávající, nenechte se svázat příliš dlouhým obdobím trvání exkluzivní smlouvy.


19. Podmínky prodeje

Podmínky prodeje by měli být pečlivě stanoveny a prověřeny. Společnost nemůže riskovat porušení podmínek s navazujícími pokutami a omezeními.

Zdroj: Forbes

Další zajímavé články

Průběh prodeje firmy

15 chyb při prodeji společnosti

5. 3. 2017

Průběh prodeje firmy

19 lekcí z M&A transakcí

5. 3. 2017

Průběh prodeje firmy

Vyjednání podmínek při prodeji firmy

21. 6. 2020

Všechny články