Jak připravit firmu a personál na prodej společnosti

23. 2. 2017

Pokud jste se skutečně rozhodli svoji firmu prodat je důležité  si otevřeně promluvit o svých plánech se všemi zaměstnanci. Pokud budete plány na prodej firmy před svými zaměstnanci tajit, dříve nebo později sami zaznamenají, že není něco v pořádku.

O svých plánech na prodej společnosti informujte zaměstnance

Pokud jste se skutečně rozhodli svoji firmu prodat je důležité  si otevřeně promluvit o svých plánech se všemi zaměstnanci. Pokud budete plány na prodej firmy před svými zaměstnanci tajit, dříve nebo později sami zaznamenají, že není něco v pořádku. Neinformovanost pak může u zaměstnanců vyvolat nejistotu a strach o svou budoucnost, což může vyvrcholit v jejich odchod  a vy tak ztrátou klíčových zaměstnanců přijdete o část kupní ceny. Což je v dnešní době velký problém. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že zaměstnanci prodej podniku berou bez větších problémů a na nového majitele si brzy zvyknou.

Odhad kupní ceny podniku

Abyste si mohli říct o adekvátní částku za vaši firmu, je nutné nechat si udělat kvalifikovaný odhad kupní ceny od odborníka. Pokud se do odhadu ceny vaší  firmy pustíte sami, pravděpodobně její  cenu nadhodnotíte a podnik tak bude neprodejný. Vlastníci firem, kteří je po dlouhá léta budovali svépomocí, mají často díky tomuto úzkému vztahu zkreslený pohled na reálnou cenu jejich firmy a zapomínají, že cena musí být odpovídají i z pohledu kupujícího, který oprávněně očekává její návratnost.

Pokud chystáte prodej části nebo celého podílu vaší firmy, budete potřebovat provést důkladnou kontrolu, aby vaše veškerá firemní dokumentace byla z právního hlediska v pořádku. Věnujte pozornost celkovému právnímu stavu vaší firmy – nechejte si kvalifikovaně překontrolovat veškeré obchodní a úvěrové smlouvy, práva i zaměstnanecké pracovně-právní vztahy.

Pokud tuto část přípravy zanedbáte, pravděpodobně si právní audit potenciální kupec nebo investor stejně nechá vypracovat. Tím ale vstupujete do rizika, že zájemce o váš podnik odhalí právě ty nedostatky, o kterých byste se z vlastního auditu bývali dozvěděli a měli čas je napravit. Zjištění právních problémů pak zpravidla vede ke snížení ochoty k nákupu, v lepším případě  k automatickému snížení kupní ceny za vaši firmu. V případě, že si právní audit necháte udělat renomovanou firmou, může se potenciální kupec spolehnout na jeho závěry a vlastní audit ani dělat nebude. Je dobré začít s přípravou prodeje podniku dostatečně dopředu.

Po pravdě zdělte důvod prodeje firmy

Připravte se na to, že většina kupců či investorů se bude ptát na důvod, proč firmu prodáváte. Proto si připravte pravdivou odpověď. Pokud má vaše firma problémy, je lepší je zájemci o koupi přednést již ze začátku, než aby je zjistil sám pozdějším prověřováním. Pokud budete nějaké problémy zatajovat, důvěru si tím nezískáte a k prodeji pravděpodobně nedojde.

Budoucnost vaší firmy je pro investora důležitá

Před příchodem kupce či investora si připravte všechny podklady, které by jej mohly zajímat. Úroveň přípravy materiálů totiž odhalí, jak jste si na prodeji dali záležet. Zájemci musíte ukázat, že máte o firmě přehled a máte po ruce všechna data. Bude-li chtít zájemce vidět například prodeje za uplynulé období a vy číslo najdete jedním kliknutím, zapůsobíte důvěryhodně, zkrátí se tím celý prodejní proces a kupec ušetří své náklady a čas s prodejem spojený, což jistě ocení.

Nachystejte si také prognózu budoucího vývoje tržeb vašeho podniku i celého odvětví, v němž působíte. Může se stát, že investor není na vašem trhu zběhlý a bude očekávat od vás, že mu řeknete vše podstatné. Vypracování takového dokumentu vám navíc pomůže podívat se na vaši firmu a její potenciál očima  investora.

Důležitost přípravy na prodej firmy

Čím více péče přípravě na prodej firmy nebo vstup investora věnujete, tím lepší bude vaše vyjednávací pozice a tím větší zisk z prodeje budete mít. Cílem investora  je uskutečnit obchod v co nejkratším čase s co nejmenšími náklady a za odpovídající cenu. Důkladnou přípravou vašeho podniku na prodej mu ušetříte mnoho námahy a minimalizujete jeho rizika z nákupu, a tím si otevřete cestu k snadnému a rychlému prodeji a to je přece váš cíl.

Tohle je návod na prodej vaší firmy v klidu a bez problému

Další zajímavé články

Všechny články