Galik In, s.r.o. je pověřen prodejem 100% podílu české společnosti.


Úvod

Společnost vyrábí přesné strojní dílce a celé stroje, ocelové konstrukce a prvky pro stavebnictví. Pro

společnost hledáme vhodného investora, jehož výroba by vhodně doplnila rozvojovou strategii.


Základní údaje

Stáří společnosti: 15 let

Sídlo: ČR

Majitelé: 2

K prodeji: 100%


Společnost se zabývá

Výrobou strojových zařízení

Výroba nástaveb na kamionovou dopravu

Dělení a zpracování hutního materiálu


Zákazníci

Energetické průmysl

Automobilový průmysl

Zpracovatelský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Stavebnictví

Konkurenční výhody

Zkušení a špičkoví zaměstnanci

Stabilní portfolio zákazníků ze zahraničí, převážně z Německa

Flexibilita a přizpůsobení se požadavkům zákazníka

Velký areál v průmyslové zóně v majetku společnosti


Základní ukazatele

2015 2016

Obrat: 80 mil. Kč 70 mil. Kč

Ebitda: 20 mil. Kč 13 mil. Kč

Zadlužení: Ano

Majetek: Ano

Počet zaměstnanců: 60


Zaměstnanci

Konstrukce strojní 4

Programátoři 3

Dělníci, operátoři 44

Vedení společnosti 2

Administrativa, obchod 5


Kontakt:

Galik In, s.r.o.

jiri@galikin.cz

www.galikin.cz