Galik In, s.r.o. je pověřen prodejem 100% podílu české společnosti.


Úvod

Společnost by se ráda spojila s partnerem, pro kterého by vyráběla stroje a automatizační linky

Společnost je čistě inženýrská a montážní, výroba dílů je kooperována u jiných výrobců. Majitelé po

akvizici chtějí zůstat ve společnosti a věnovat se dále ředitelské/manažerské funkci pro nového

majitele.


Základní údaje

Stáří společnosti: 25 let

Sídlo: ČR

Majitelé: 2

K prodeji: 100%


Společnost vyrábí

Stroje pro dopravu a manipulaci s materiálem

Stroje pro měření, testování a zkoušky

Automatizovaná montážní zařízení a stroje

Ruční montážní pracoviště

Stroje pro automatizaci lisování plastických hmot

Aplikátory průmyslových lepidel a tmelů


Zákazníci

Automobilový průmysl

Konkurenční výhody

Zkušení projektanti v oboru elektro

Tým strojních konstruktérů

Tým programátorů


Základní ukazatele 2016

Obrat: 40 mil. Kč

Zisk: 8 mil. Kč

Zadlužení: Ne

Majetek: Ne

Počet zaměstnanců: 14


Zaměstnanci

Konstrukce strojní 3

Konstrukce elektro 3

Montáž 6

Vedení společnosti 2


Kontakt:

Galik In, s.r.o.

jiri@galikin.cz

www.galikin.cz