Entries by dalibor@graffone.cz

PROCES VYHLEDÁNÍ INVESTORŮ A SPOLEČNOSTÍ NA PRODEJ

První fáze úspěšné akvizice – LongList Na začátku každého obchodu je proces vyhledávání a oslovování potenciálních majitelů firem nebo investorů. Nejde předem říci, jak moc bude vyhledávání úspěšné a kolik firem bude zapadat do plánu, který si investor stanoví. Všechno záleží na několika neznámých. Pro klienta nejprve sestavíme tzv. LongList, seznam potencionálních cílů pro jeho […]

POŽADAVKY NA DOKUMENTY PRO FINANČNÍ DUE DILIGENCE

Poslední fáze akvizičního procesu je finanční Due Diligence kupované společnosti. Prodávající a kupující  se shodli na indikativní nabídce a investor nyní potřebuje prověřit ekonomické dokumenty v kupované společnosti. Našim klientům doporučujeme prověřit všechny nezbytné dokumenty. a) Účetní závěrka v daném rozsahu, výsledek hospodaření, rozvaha, předvaha s počátečními stavy, obraty MD, obraty DAL, konečný stav, cashflow […]

NEDOSTATEK KVALITNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZVEDÁ POPTÁVKU PO VÝROBNÍCH FIRMÁCH

Nedostatek kvalitních zaměstnanců zvedá poptávku po výrobních firmách Během první poloviny roku 2017 jsem navštívil několik desítek výrobních společností a jednal s majiteli o případném prodeji nebo nákupu jiné firmy, upřesním, že se tento rok pohybuji převážně v oboru průmyslové výroby firem, které mají obrat od 20 mil. do 2 mld. korun. Jednání s majiteli […]

15 CHYB PŘI PRODEJI SPOLEČNOSTI

Prodej společnosti je často složitý a časově náročný proces. Proces fůze a akvizice (M&A) vyžaduje obezřetné plánování, asistenci kompetentních profesionálů a pochopení dynamiky vyjednávání. Majitelé a firmy, které se doposud neúčastnili takovéto transakce často dělají chyby, které vedou k nižší prodejní ceně a stíženým podmínkám prodeje. Někdy tyto chyby mohou zastavit celý obchod. V tomto […]

19 LEKCÍ Z M&A TRANSAKCÍ

Fúze a akvizice jsou náročné procesy, vyžadují důkladnou přípravu a často zapojení externího poradce. Níže jsou uvedeny různá poučení z M & A transakcí týkajících se prodeje soukromých společností: 1. Čas Čas je nepřítel všech obchodů M & A. Výsledná cena a podmínky se mohou zhoršovat, pokud se celý proces bude zbytečně protahovat a nebudou […]

JAK PŘIPRAVIT FIRMU A PERSONÁL NA PRODEJ SPOLEČNOSTI

O svých plánech na prodej společnosti informujte zaměstnance Pokud jste se skutečně rozhodli svoji firmu prodat je důležité  si otevřeně promluvit o svých plánech se všemi zaměstnanci. Pokud budete plány na prodej firmy před svými zaměstnanci tajit, dříve nebo později sami zaznamenají, že není něco v pořádku. Neinformovanost pak může u zaměstnanců vyvolat nejistotu a strach […]

JAK UVAŽUJE INVESTOR NEŽ KOUPÍ FIRMU

Kdo si myslí, že cenu společnosti je možné stanovit pouze na základě hospodářských ukazatelů a ekonomických výsledků, je na omylu. Pro každého investora je důležitý především výnos jeho investice, tedy výsledky, které firma bude produkovat v budoucnu. Výsledky za minulá období tak představují spíše vodítko než vlastní účtenku. Na jejich základě je především možné odhalit […]

20 KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROCESU DUE DILIGENCE

Fúze a akvizice typicky zahrnuje značné množství požadavků due diligence ze strany kupujícího. Předtím než se kupující rozhodne k uskutečnění akvizice, potřebuje se utvrdit co je předmětem koupě a že ve společnosti nejsou schovaní kostlivci ve skříni, jako potenciální závazky, problematické smlouvy, soudní spory, rizika a problémy duševního vlastnictví a ještě mnohem více. To platí […]

ANALÝZA FIRMY PŘED PRODEJEM

Fůze a akvizice obvykle probíhá procesem tzv. „due diligence“(kompletní prověření) ze strany kupujícího investora. Před tímto náročným procesem, který popisuji v článku „Průběh Due diligence“, investor potřebuje zjistit základní informace o daném podniku, pomocí kterých dokáže vytvořit indikativní nabídku – Cena a podmínky za kterých je ochoten koupit společnost. Nebudu ale předbíhat a popíši akviziční […]

DUE DILIGENCE – NÁSTROJ ÚSPĚŠNÉ AKVIZICE

Due diligence je proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. V případě, že má společnost jakýkoliv investiční záměr, měla by detailně znát předmět koupě a právě Due diligence by jí mělo napomoci ke správnému posouzení rizik a objektivnímu stanovení kupní ceny. Nejčastějšími druhy Due diligence jsou: Finanční daňové právní personální informační technologie technické a další.. […]